Arendalsuka I Gode juli-tall for hotellbransjen I Valgkampturné