Åpner for flere spesialister; lønnsoppgjør; Snowball

Politiske saker     •     www.nhoreiseliv.no     •   Arbinn.no

Kommunene må bistå i gjenåpningen

Nå som de nasjonale tiltakene lempes på, oppfordrer reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold kommuner med særskilte tiltak om å legge til rette for at reiselivet raskt kan komme i gang igjen.


Les mer her

 

Nye regler for camping og brannsikkerhet

1. januar 2022 trer nye regler for camping og brannsikkerhet i kraft. På et webinar i regi av NHO Reiseliv 14. april 2021, presenterte statssekretær Heidi Nakken det nye regelverket. Sett deg inn i de nye tiltakene her.


Les mer her

 

Åpner for flere spesialister

Regjeringen øker muligheten for innreise av personell med spesialkompetanse. NHO Reiseliv tolker det slik at dette vil gjelde noen ansatte i reiselivet, som kokker med spesialkompetanse fra et spesielt kjøkken eller spesiell erfaring, eller aktivitetsguide, f.eks. innen rafting.


Les mer her

 

Higer etter innsikt om muligheter post-korona

Vi oppfordrer så mange som mulig til å delta digitalt på Snowballkonferansen neste uke. NHO Reiseliv har tatt en prat med arrangøren av konferansen som har fått temaet “reiselivet post korona”.


Les mer her

 

Håper at gjenåpning vil gi en ketchup-effekt

NHO Reiseliv oppdaterte medlemmer på det politiske arbeidet, kompetanseheving, lønnsoppgjøret, smitteverntiltak og arbeidet med en «recovery-plan» for Oslo. Se webinaret på nytt her! 


Les mer her

Bransjeprogrammet for reiseliv videreføres

AOF Norge og Fagskolen i Viken har fått innvilget midler for gjennomføringen av digitale kurs gjennom bransjeprogrammet for reiseliv.


Les mer her

20/4: Hvordan gjennomføre gode nedbemanningsprosesser?

Advokat Heike Kristine Bentsen holder digitalt intensivkurs i nedbemanning og omstilling. Det vil være mulig å stille spørsmål underveis. Kurset er gratis og kun for medlemmer.


Les mer her

Last ned oppdaterte bransjeveiledere

NHO Reiselivs veiledere og bransjenormer for håndtering av smitteverntiltak. Servering og overnattingsveilederne er oppdatert 15. april, og campingveilederen oppdateres i løpet av 16. april. Engelske versjoner vil bli oppdaterte etterhvert. 

Les mer her

Fremdeles skjenkestopp i oslo

Byrådet i Oslo viderefører strenge tiltak som berører reiselivet. . – Bransjen trenger et tydelig signal allerede neste uke om når uteservering blir tillatt, sier NHO Reiseliv-direktøren.


Les mer her

Enighet i lønnsoppgjøret

Søndag klokken 14 ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, og NHO og YS. Partene er omforent om en økonomisk ramme på 2,7 prosent.


Les mer her