Nye tall: Enormt omsetningstap

Politiske saker     •     www.nhoreiseliv.no     •   Arbinn.no

Reiselivet trenger mer forutsigbarhet

– En forlenging av kompensasjonsordningen på to måneder er for kortsiktig, og skaper ikke den tryggheten og forutsigbarheten som bedriftene trenger. Det er helt nødvendig at kompensasjonsordningen forlenges så lenge pandemien varer, og den må forbedres slik at blant annet arbeidsgivers kostnader knyttet til permitteringer innlemmes i ordningen. Det er helt urimelig at kostnadene veltes over på bedriftene, sier reiselivsdirektøren. 


Les mer om våre krav til myndighetene her

 

Enormt omsetningstap i reiselivet

Norske reiselivsbedrifter har tapt nær 57 milliarder kroner fra januar til og med november 2020, som følge av koronakrisen.


Les mer her

 

Ber regjeringen vurdere regionalt differensierte smittevernrestriksjoner

NHO Reiseliv har sendt et høringssvar til Nærings- og Fiskeridepartementet der vi tar til orde for en større grad av differensiering av tiltak, som skjenkestopp, basert på lokal smittesituasjon.


Les mer her

 

Miniseminar "Ansvaret er ditt!" - Alpinbakker

Hvem har ansvaret når ulykken er ute? Få deg dette digitale seminaret på mandag 11. januar


Les mer her

Se oversikt over samme kurs for andre bransjer

 

Smitte på arbeidsplassen - hva gjør du?

Hva skal man gjøre dersom det er mistanke om eller bekreftet smitte hos noen på arbeidsplassen? Her får du en skrittvis gjennomgang av hva du må gjøre og hva som er lurt å tenke på.


Les mer her

Har lærlinger rett til dagpenger under permittering?

Lærlinger er både ansatt og skoleelever, og har rett til dagpenger som andre. Noen av vilkårene for rett til dagpenger gjelder ulikt for permitterte lærlinger. Det er også ulike regler ut fra når lærlingen ble permittert.


Les mer her

Distriktssjef i Nord-Norge

Tore Svensby er ansatt som distriktssjef i Nord-Norge for NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.


Les mer her

Halvering av overnattinger i november

Det var 1,1 millioner færre overnattinger i november måned. Reiselivet trenger mer trygghet og forutsigbarhet nå, sier reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold.

– Det er helt nødvendig at kompensasjonsordningen forlenges så lenge pandemien varer, og den må forbedres slik at blant annet arbeidsgivers kostnader knyttet til permitteringer innlemmes i ordningen. Det er helt urimelig at kostnadene veltes over på bedriftene, sier reiselivsdirektøren. 


Les mer her