– Vi er ikke en fiskeeksportør og har ikke ønske om å sende mer fisk enn lovlig ut av landet