Dobler bøtene for fiskesmuglere – fullt gjennomslag for NHO Reiseliv